Almanyada Yükseköğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği (AYÖG)
  • +90-312-222 28 99
  • ayog@ayog.org.tr
  • Deutsch

Hakkımızda

İkinci dünya savaşı sonrası gelişen olumlu ilişkiler çerçevesinde binlerce Türk öğrencisi Almanya'da tekstil, tıp, idari bilimler ve özellikle teknik konularda eğitim ve öğrenim görmüşlerdir. Öğrenimden sonra bu öğrencilerin bir kısmı doktoralarına devam etmiş ve mesleklerini Almanya'da sürdürmüşlerdir. Gençlik yıllarını Almanya'da yaşayan bu öğrenciler "Alman Mucizesi"ne bizzat yaşayarak şahit olmuşlardır. 

Öğrencilerin bazıları yaşamlarını Almanlarla paylaşmayı seçerek orada yaşamayı tercih etmişler, Türkiye'ye dönenlerin büyük bir kısmı ise Ankara, İstanbul ve Marmara civarındaki illeri ikamet yeri olarak seçmişlerdir.

Almanya'da öğrenim görenlerin büyük kısmı Bürokraside, Üniversitelerde, Alman ve Türk şirketlerinin yönetiminde ve kendi şirketlerinde başarılı çalışmalarını halen sürdürmektedirler.

Almanya'daki Üniversitelerden mezun olarak ülkemizin dört bir yanında ve Almanya'da yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın bir araya gelmelerini, kaynaşmalarını ve dayanışmalarını sağlamak üzere 26 Eylül 1991 tarihinde 16 kurucu üye tarafından "Almanya'da Yüksek Öğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği" adıyla bir dernek kurulmuştur.

Dernek Türk-Alman kuruluşları ile ülkelerin karşılıklı menfaatleri doğrultusunda müşterek çalışmalar yapmak, sosyo-ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerini geliştirmek, topluma sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik katkılarda bulunmakta olan kişilerin daha verimli hizmetler yapmasını ve sosyal birlikteliklerin maddi ve manevi dayanışma yoluyla güçlendirilmesini sağlamak amaçlarını taşımaktadır.

Derneğe girmek için Dernekler Kanunun genel hükümleri ile diğer kanunların bu konudaki şartlarının yanı sıra Almanya ve Avusturya'da yüksek öğrenim görme şartı aranmaktadır. Başvurular Yönetim Kurulu'nun adayın sosyal ve kültürel dayanışmaya bağlı olduğuna dair kanaatine oy birliği ile varması sonucu olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Derneğin 2009 Nisan ayı başı itibarı ile 131 üyesi bulunmaktadır. Büyük kısmı Türk vatandaşı olan bu üyelerden bir kısmı da Almanya ve Avusturya uyrukludur. Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe "Onur Üyesi" olarak katılanlar arasında ise Almanya ve ülkemizin önemli şahsiyetleri de bulunmaktadır.

Dernek üyeleri, onur üyeleri, eş ve çocukları ile birlikte, derneğin düzenlediği konferans, gezi, balo v.b. sosyal etkinliklere katılarak arasında sosyal dayanışmanın artırılmasına katkıda bulunurlar.

Giderek gelişen ve büyüyen Derneğin üye sayısının yakın dönemde daha da artarak olumlu hizmetlerine daha etkin biçimde devam etmesine gereken çaba gösterilecektir.