Almanyada Yükseköğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği (AYÖG)
  • +90-312-222 28 99
  • ayog@ayog.org.tr
  • Deutsch

Üye Bilgileri

Adı Soyadı Nevres Özdüzenciler
Mesleği Uçak Motor Mühendisi
Mezun Olduğu Okul Aachen F.H.
Eşinin Adı Soyadı Leyla Özdüzenciler
İş Adresi -.
İş Telefonu
Kan Grubu 0 Rh (+)
E-posta adresi nevres_oezduezenciler@tr.man-mn