Almanyada Yükseköğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği (AYÖG)
  • +90-312-222 28 99
  • ayog@ayog.org.tr
  • Deutsch

Üye Bilgileri

Adı Soyadı Assist. Pro. Dr Sercan Yandım AYDIN
Mesleği Öğretim Üyesi
Mezun Olduğu Okul Philipps Üniveitesi, Marburg a.d. Lahn
Eşinin Adı Soyadı
İş Adresi Hacettepe Ünivesitesi, Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü Ankara
İş Telefonu
Kan Grubu AB Rh (+)
E-posta adresi sercanyandim@gmail.com