Almanyada Yükseköğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği (AYÖG)
  • +90-312-222 28 99
  • ayog@ayog.org.tr
  • Deutsch

Üye Bilgileri

Adı Soyadı Prof. Dr. Yalçın Abdullah Göğüs
Mesleği Öğretim Üyesi
Mezun Olduğu Okul Münih Teknik Üniversitesi
Eşinin Adı Soyadı Türkan Göğüş
İş Adresi ODTÜ Havacılık Müh. Böl Öğretim Üyesi
İş Telefonu
Kan Grubu B Rh (+)
E-posta adresi ygogus@metu.edu.tr