Almanyada Yükseköğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği (AYÖG)
  • +90-312-222 28 99
  • ayog@ayog.org.tr
  • Deutsch

Üye Bilgileri

Adı Soyadı Yüksel Gazimihal
Mesleği Yüksek Mimar
Mezun Olduğu Okul Akademie Der Bildenden Künste
Eşinin Adı Soyadı Yelman Gazimihal
İş Adresi -
İş Telefonu
Kan Grubu AB Rh (+)
E-posta adresi