Almanyada Yükseköğrenim Görmüşler Dayanışma Derneği (AYÖG)
  • +90-312-222 28 99
  • ayog@ayog.org.tr
  • Deutsch

Üye Bilgileri

Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet Emin Tugay
Mesleği Öğretim Üyesi
Mezun Olduğu Okul Giessen Justus Liebig Universitaet
Eşinin Adı Soyadı Hafize Tugay
İş Adresi Emekli
İş Telefonu
Kan Grubu B Rh (+)
E-posta adresi